FM pohár

FM pohár - podmínky pro rok 2019 a další

Závody jsou vždy druhou sobotu v každém měsíci od 10:00 do 12:00 hodin místního času.

Kategorie

Direktní kmitočty

Rozsah v pásmu 2m : 145,200 až 145,5625 MHz (doporučené ladění po 12,5kHz)

Rozsah v pásmu 70cm : 433,400 až 433,575 MHz (doporučené ladění po 12,5kHz)

Podmínky

Provoz: platná jsou pouze spojení navázaná provozem FM-FONE (F3).

Výzva: "Výzva FM pohár nebo Výzva závod."

Soutěžní kód: Předává se report RS, pořadové číslo spojení od 001 a WW- lokátor z místa vysílání.

Bodování: Za spojení ve vlastním velkém čtverci 2 body, v pásu sousedních velkých čtverců 3 body a v každém dalším vzdálenějším pásu velkých čtverců vždy o bod více. Platná jsou jen úplná spojení a to i se stanicemi, které nesoutěží. Spojení přes převaděče se nepočítají ! (Příklad: Jsem ve čtverci JN69, spojení ve vlastním velkém čtverci JN69 jsou za 2 body. Spojení ze sousedních velkých čtverců JN68, JN58, JN59, JO50, JO60, JO70, JN79, JN78, jsou za 3 body, další velké čtverce jsou již za 4 body atd.)

Výsledek: Je dán prostým součtem bodů za jednotlivá spojení. Násobiče nejsou. Odesílá se nejlépe elektronicky vyplněním tabulky. Ta je na http://fmpohar.nagano.cz, vyber Přidat hlášení. Vyplňovací tabulka je až ve spodní části listu a potom tlačítko [Odeslat]. Chyby se opravují vypsáním a odesláním znovu, správného (opraveného) hlášení. *do středy.

Vyhodnocení: Závod vyhodnocuje Luboš OK5KL za každý měsíc zvlášť, včetně celkového umístění za předešlé měsíce, automatem a to do následující středy po závodě. Na později zaslané výsledky nebude brán zřetel !

S okamžitou platností ze dne 10.4.2021 se nově do podmínek zahrnuje ,kdo se zúčastní v závodě FM-POHÁR a obsadí první tři místa ,je podle nového nařízení pořadatele povinen poslat automaticky ke kontrole svůj deník pořadateli závodu vždy do následující ST do 12.OO hod. Pokud neobdrží a neodešle závodník pořadateli ke kontrole deník ,bude automaticky nezařazen a diskvalifikovaný

Ceny: Budou udělovány za celoroční výsledky, to je součet bodového zisku v jednotlivých dvanácti závodech. Stanicím, které se umístí na předních třech místech v každé kategorii, bude vytvořen diplom v elektronické podobě, určený ke stažení a možnosti vytvoření vlastní jeho vize. Stanice na prvním místě v každé kategorii obdrží FM pohár. Poháry se předávají na celostátním setkání radioamatérů v Holicích.

Odpovědnou osobou je :

Luboš Krejza, OK5KL
tel: 776 836 072, mail: ok5kl@seznam.cz